Aktualności - PZG Siedlce

Link do strony głównej PZG KT w Siedlcach
Dziś mamy:
Przejdź do treści

Wsparcie dla seniorów

PZG Siedlce
Opublikowane według PZG KT Siedlce w Projekty · 2 Lipiec 2021
Tags: MazoviaKlubseniora
PZG KT w Siedlcach wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego informuje, że prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie realizowane będzie od 01.06.2021 do 30.11.2021 przez Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach, zlecone przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4672/2021z dnia 28.07.2021 r. i będzie polegało m.in. na:

1. Świadczenie indywidualnych usług wsparcia życiowego w okresie realizacji projektu.
2. Prowadzenie w klubie grupowych zajęć terapeutycznych.
3. Organizacja 1-dniowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego.
4. Organizacja pikniku integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego.
5. Organizacja wyjść do teatru.

Więcej informacji na stronie projektu:

Szczegółowy harmonogram spotkań na tablicy ogłoszeń na świetlicy Koła.


Wróć do spisu treści