Aktualności - PZG Siedlce

Link do strony głównej PZG KT w Siedlcach
Dziś mamy:
Przejdź do treści

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2021

PZG Siedlce
Opublikowane według PZG KT Siedlce w Informacje · 30 Wrzesień 2021
Tags: zebranie
ZAWIADOMIENIE z dn. 30-09-2021 r.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Związku Głuchych § 55, § 56 oraz Uchwały Nr 01/06/2020 Zarządu Głównego PZG z dn.03.06.2020 r. Zarząd Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach, które odbędzie się 16 października 2021 (sobota) o godzinie 10:00  - I termin (wymagane 50% członków + 1) lub o 10:30  w II terminie (bez względu na ilość członków) w lokalu:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 W SIEDLCACH  UL.SIENKIEWICZA 49

Przewidywany porządek obrad:
 1. Zagajenie
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
 4. Wybór Komisji Walnego Zebrania:
- mandatowo – skrutacyjnej,
- wyborczej,
- wnioskowej.
 5. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu Koła Terenowego PZG w Siedlcach  od dnia 22.11.2015r. do 16.10.2021r.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 22.11.2015 do 16.10.2021 r.
 7. Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu komisji mandatowo -     skrutacyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami władz Koła
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Wręczenie nagród i podziękowań ustępującemu Zarządowi
 11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła oraz listy kandydatów na Zjazd Delegatów Oddziału Mazowieckiego PZG w Warszawie
 12. Wybór władz Koła
 13. Dalszy ciąg dyskusji – składanie wniosków dot. kierunków działalności na przyszłą kadencję oraz wolne wnioski
 14. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Wyborczą
 15. Ukonstytuowanie się Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
 16. Przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji uchwał i wniosków przez Komisję Wnioskową
 17. Podjęcie uchwał i wniosków przez Walne Zebranie członków Koła
 18. Zamknięcie obrad

                 Zarząd uprzejmie prosi swoich członków o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach oraz o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego /dezynfekcja rąk, maseczki ochronne, zachowanie odległości pomiędzy uczestnikami/.  

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Koło Terenowe w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Jana Kilińskiego 29
tel./fax (25) 632-43-78Wróć do spisu treści