Aktualności - PZG Siedlce

Link do strony głównej PZG KT w Siedlcach
Dziś mamy:
Przejdź do treści

Nowy projekt „Aktywne Grupy Samopomocy Osób Niesłyszących i ich Rodzin”

PZG Siedlce
Opublikowane według PZG KT Siedlce w Projekty · 10 Kwiecień 2017
Tags: ProjektFIO
O G Ł O S Z E N I E
 
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach ogłasza nabór do projektu pn. „AKTYWNE GRUPY SAMOPOMOCY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I ICH RODZIN”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017 Priorytet 2. Zad.5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej".

Celem projektu jest:
  • zwiększenie zaangażowania osób niesłyszących i ich rodzin, opiekunów, otoczenia w życie publiczne,
  • wzrost możliwości aktywnego działania oraz umiejętności łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań społecznych i obywatelskich,
  • utworzenie aktywnych grup samopomocy w powiecie mińskim, sokołowski, węgrowskim, garwolińskim i łosickim,
  • zwiększenie kompetencji społecznych, wzrost orientacji obywatelskiej  i poziomu integracji przez członków grup.
 

Adresatami projektu są  osoby niepełnosprawne z dysfunkcja narządu słuchu i mowy, opiekunowie, członkowie ich  rodzin oraz wolontariusze związani ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zamieszkałe na terenie powiatów: miński, sokołowski, węgrowski, garwoliński, łosicki.

Projekt adresowany jest do osób narażonych w szczególny sposób na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność, utrudniony sposób komunikacji i komunikowania się z otoczeniem  – za pomocą języka migowego, posiadających utrudniony dostęp do działań aktywizujących społecznie i wsparcia w integracji społecznej.
 

Szczegółowe informacje dotyczące  zgłaszania się do projektu określa regulamin rekrutacji. Kontakt za pomocą e-mail: pzg.siedlce@wp.pl, tel/fax.: 25 63 243 78 oraz w biurze projektu – Polski Związek Głuchych, 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29.
 
                                                                                Z A P R A S Z A M Y


Wróć do spisu treści